Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid zien we als een goede kwaliteit. Maar wat verstaan we precies onder betrouwbaarheid?

Als iemand betrouwbaar is, dan kunnen we van hem op aan. Hij houdt zich aan zijn afspraken. Maar wanneer iemand zegt dat hij je pijn gaat doen, en hij doet het dan vervolgens ook, is hij dan nog betrouwbaar? Hij houdt zich toch aan zijn afspraak? Maar blijkbaar is er nog iets nodig om iemand betrouwbaar te vinden. Blijkbaar moet hij ook het goede doen. Onderzoek heeft aangetoond dat we politici waar we achter staan, betrouwbaarder vinden dan politici van ‘het andere kamp’. Dus blijkbaar is ‘betrouwbaar’ een subjectieve definitie, verbonden met persoonlijke overtuigingen. Als ik iemand betrouwbaar vind hoeft dat nog niet te betekenen dat jij hem ook betrouwbaar vindt.

Als je echt een betrouwbaar iemand wilt, neem dan een robot. Kijk maar in fabrieken, robots nemen daar de plekken van mensen over omdat ze zo betrouwbaar zijn. Nooit ziek, geen verzoek om loonverhoging of arbeidstijdverkorting. Mensen zijn echt niet betrouwbaar. Hoe meer je iemand kent, hoe beter je kunt zien dat hij onbetrouwbaar is. Eentje ken ik heel goed, dat ben ik zelf. Ik ben niet te vertrouwen. Al zo vaak heb ik gezegd iets niet meer te doen, en dan doe ik het toch weer. Ik neem me bij deze voor om nooit meer kritiek op Catherine te hebben zolang ik zelf onbetrouwbaar ben. Maar ik vermoed dat ik dit voornemen op een dag toch weer zal breken.

Dit thema is interessant voor ons, omdat het laat zien hoe onze geest werkt. Waarom zijn we zo gesteld op betrouwbaarheid? Omdat onze mind een hekel heeft aan onzekerheid. Waarom houden we vast aan ons wantrouwen? Omdat we heilig geloven in onze eigen gedachtes en oordelen. Waarom zijn we onbetrouwbaar? Omdat we geen robots zijn maar levende wezens, levend in een complex veld van condities.

Wanneer we diep begrijpen hoe wantrouwen en oordelen producten zijn van het denken, onze overtuigingen, onze ideeën van goed en slecht, dan blijken we de keus te hebben om die gedachte los te laten en onmiddellijk te genieten van het vertrouwen wat erachter ligt. Vertrouwen is geluk. Het is het loslaten van je wantrouwen, van je lijden. Zoals Cuong zegt: het gaat om jou. Wees gelukkig.