De buitenwereld ís je binnenwereld

We hebben beschikking over 5 opnameapparaten om contact te hebben met de wereld om ons heen: ogen, oren, neus, tong en lichaam. Ogen bijvoorbeeld zijn als camera's, oren als microfoons, enz. Deze opnames worden in onze geest geprojecteerd als een soort film.

Tot dusver lijkt er niets aan de hand. Maar we hebben nog een zesde ingrediënt voor deze film, onze geest. Terwijl we naar de film kijken, kleurt onze geest datgene wat we zien/horen, ruiken, enz, met gedachten en gevoelens. Daardoor ervaren we een persoonlijke versie van de werkelijkheid. We beweren niet dat er om ons heen niets bestaat, alleen datgene wat we ervaren is onze versie ervan, dus is deel van ons, van onze binnenwereld.

Er is momenteel veel te doen over privacy. Bedrijven en overheid verzamelen enorm veel informatie over ons, ze kennen ons beter dan we onszelf kennen en proberen ons daarmee te beïnvloeden, dan wel om een brave burger te zijn (overheid), dan wel om op een koopknop te klikken (bedrijven). Er wordt gezegd dat we behoefte hebben aan een plek waar we echte privacy hebben. Alleen, als we leven vanuit onze 'ik', dan zullen we nooit privacy hebben. De ik wordt gevormd door onze interactie met onze omgeving. Onze ideeën zijn niet 100% persoonlijk. De buitenwereld is altijd diep met de binnenwereld verweven geweest.

Er is maar één echte privacy, vroeger en nu, en dat is wanneer we vrij kunnen zijn van onze eigen binnenwereld. Wanneer we ontdekken dat er een ruimte bestaat om ons bewustzijn heen, een ruimte die we de 'ware wereld' zouden kunnen noemen. Dit is een wereld waarin we altijd privacy hebben, privacy van de werkingen van onze geest en van de zogenaamde buitenwereld. Het is een plek waaruit zuiver inzicht kan ontstaan, zonder verkleuring. Een plek die altijd beschikbaar is, ongeacht onze situatie. Een plek waar we kunnen rusten van het strijden dat we altijd gedaan hebben. Waar alle grenzen wegvallen, zodat er geen ander meer is voor wie we iets te verbergen hebben. Die plek te vinden, wens ik ons allen toe.